Gedragscode

Toepassingsbereik
De Gedragscode van Terberg Benschop is bedoeld als uitdrukking van de principes volgens welke Terberg omgaat met haar werknemers, zakenrelaties en andere belanghebbenden. De code is van toepassing op alle medewerkers van Terberg Benschop.

Onze beginselen
1. Wij houden ons overal aan de plaatselijke wetgeving.

2. In de omgang met zakenrelaties zijn wij altijd eerlijk en redelijk.

3. Wij doen onze uiterste best om belangenverstrengeling te voorkomen.

4. Wij verwachten dat onze financiële administratie correct is en dat de
rapportages duidelijk en begrijpelijk zijn.

5. Wij discrimineren niet bij het aannemen van medewerkers en 
omgang met hen, en wij behandelen iedereen met eerbied en 
respect.

6. Wij ondersteunen de ontwikkeling van onze medewerkers en hun
inzetbaarheid.

7. Wij willen onze invloed op het milieu minimaliseren.

8. Wij willen bijdragen aan de gemeenschap.

9. Wij staan open voor samenwerking en partnerships en wij zijn
bereid kennis en ervaring te delen.

Verantwoordelijkheden van managers en medewerkers Terberg-managers zijn verantwoordelijk voor het duidelijk communiceren van de inhoud en de geest van deze Gedragscode, en de toepassing daarvan. Het al dan niet oogluikend toestaan van handelingen in strijd met de code wordt niet getolereerd.

Nieuws & Media

De wereld van Terberg binnen handbereik

Aanvraagformulier

Stel hier uw vraag!

Bel Terberg

Neem contact op met één van onze sales

Tijdens kantooruren 9.00 - 17.00 uur Ma-Vrij

 

+971 488 649 22